161-4113: EO 1 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  161-4113: EO 1 泵总成

  零件号: 161-4113
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  机油泵

  描述:

  • 机油泵可将发动机机油循环输送到曲轴和连杆轴承、凸轮轴、气门机构部件以及附件驱动齿轮

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  寻找再制造零件选项?

  Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
  品牌: Cat
  再制造机油泵
  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 236.22
  • 长度(mm): 363.22
  • 高度(mm): 177.8
  rrss
  RM500B, RM-350B, RM-500

  com
  836K, 825H, 825K, 826G II 826H, 826C, 825C, 836G, 836H, 826G, 825G II 826K, 825G

  wheel tractor scrapers
  627G

  cold
  PM-200, PM620, PM622, PM-465, PM825 PM820, PM822, PR-450C, PM-201

  est
  C18

  emp
  MD6290, 6015, 6015 FS 6018

  uat
  AD55, AD30, AD45B

  lhd
  R2900G, R3000H, R2900

  teng
  C-18 C15 C16 C-15 C18

  pipe
  587T, PL83, PL87, 583T, 587R

  wtl
  988K, 986K, 980G II 980G, 988H, 980H, 988K XE 988 XE 988G

  chal
  MT835, MT845, MTC845, MT855, MTC835, MT865, MTC855, MTC865

  adt
  740B, 735, D400E II 735C, 740, 735 OEM 740 GC 735B, D350E II

  meng
  3408 C18 3406C C15 3406E 3408C 3408B 3406B

  petr
  C-15 C18 C15 CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 TH35-E81 CX31-C18I CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15I CX31-C15I

  ttt
  D8R D8N, D8T, D9T, D8R II

  ieng
  3406C C-15 C15 3408B 3408C G3408 3406B C18 3406E 3456 CG137-08 C-16 3408 SG137-08

  epg2
  SR4 XQP500

  wts
  631E, 623E, 633E II 621F, 623G, 637K, 637E, 621G, 621E, 657G, 631K, 631D, 631G, 633D, 627F, 657E, 627G, 637D, 623F, 627E, 637G, 623B, 657B, 621B, 651B

  wtt
  824C, 824H, 834K, 834B, 834H, 834G, 824K, 824G, 824G II

  mg
  24M

  wheel loaders
  986H

  oht
  772G OEM 772G, 770G, 770G OEM 770, 772

  epg
  3408B C18 3406C C15 PM3456 C15 I6