162-2254: 3/8 BSP 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  162-2254: 3/8 BSP 密封件

  零件号: 162-2254
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  开口平面密封件

  描述:
  矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

  特性:
  Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

  我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 14.7
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面宽度(mm): 1.5
  • 横截面高度(mm): 4.2
  exc
  345B II 336D L 349D2, 336F, 340D2 L

  cold
  PM620, PM622, PM822, PM825 PM820

  emp
  6020B

  fp
  TK371, SAT322T HA771, SAT223 SAT318 SAT323TSC SAT322 SAT323T SAT318TSC SAT422DB SAT323 SAT214 SAT318T TK381, HA871, SAT322TSC

  mh
  MH3037, MH3059, MH3049

  oht
  777G, 775G, 773G LRC 773G OEM 775G LRC 773G, 775G OEM

  wktl
  S340B GSH20 VHS-10 MP40 HM518 GSH22 GSH15 HM215C GSH9B S320 GSH15B HM415B P325 MP15 PC210 VHS-30/3 PW2503/7 VHS-70 TRS10 S320B GSH20B GSH22-15 S440 GSH22B S385C MB250 VT30 GSH9 VHS-40 VHS-50 HM415C HM315B S340 S325B GSH15-60 MP30 PC204 MP20 P235 VHS-50/3 HM315C TRS18 HM825 MD-250 VT60 TRS14 S3 P360 HM115C S385B S365 VHP-30 P225 VHS-70/4 PW2709 VHS-30 VHC-40 VHS-40/3 VT40 S390 S305 VHS-60/4 CR3 S365B VHP-50 B20 HM112C S365C P315 PC203 PC205 VHS-70/3 VHC-30 VT50 P335 P215 HM418C PC206 S325 VHP-40 VHS-60/3 GSH22-10 S490 VHS-60 VHC-50 PW2708 B30 B35 GSH15-80 MB200 S465

  ap
  BG-2255C, AP-600D, AP300F, AP-1055D, AS3143 AP-655C, BG-2455D, AP-655D, AP-255E BG600D, AP-1000D, AP355F, BG655D, AP-300D BG-260D

  wtl
  966H, 966G II 972G, 972G II 966G, 980H, 972H

  comp
  CD-54 CB-54 PS-360B, CB-534D, CB-564D, PS-360C, CB-434D, CB-64