PM Kits
171-5286: 通气孔
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  171-5286: 通气孔

  零件号: 171-5286
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 19.05
  • 长度(mm): 19.05
  vibratory single drum smooth
  CS-533E

  vibratory single drum pad
  CP-533E

  cold planers
  PM820, PM822, PM620, PM622, PM620LRC, PM825

  3500
  G3516 G3508 G3512

  asphalt pavers
  AP-655D, BG555E, AP500F, BG1000E, BG1055E, AP1000E, AP655F, AP300FLRC, BG-260D, AP1055E, BG655D, AP655FLRC, AP555E, AP1000F, AP-600D, AP300F, BG-2455D, AP600F, BG500E, AP1055F, AP-1055D, AP-1000D, BG600D, AP555F, AP355F, AP-500E, AP600FLRC, AP555FLRC, AP355FLRC, AP500FLRC, AP655FL

  vibratory double drum asphalt
  CB-534DXW, CB-534D, CB-564D, CB-434D

  pneumatic tired compactors
  PF-290B, PS-360B, PS-200B, PS-150B