1A-5405: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1A-5405: 有头螺钉

  零件号: 1A-5405
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 0.94
  • 头部高度 - 4(in): 0.48
  • 手柄长度 - 2(in): 3.50
  • 螺栓总长度 - 3(in): 5
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  3500
  D399, D398B

  吊管机
  594H, 571G, 572G

  发动机 - 工业
  SR 806, SR 689, SR 685

  船用产品
  7271

  履带式挖掘机
  325BL, 215CLC, 215BSA, 330BL, 215BLC, 322BL, 219, 235, 227FB

  非公路用卡车
  793C, 785B, 789B, 793FOEM, 785C, 784C, 793D, 793F, 789DXQ, 784B, 789C, 793B, 793FAC, 785DOEM, 789D, 793FXQ, 785D, 793FCMD, 785G, 793

  集材机
  D4TSKHII, 517GR, D4TSKHIII, 508

  轮式自行式铲运机
  613G, 639D, 637DPP, 660B, 666

  履带式装载机
  955L, 953, 977K, 953LGP, 977L, 955K, 951B

  履带式推土机
  D4ESA, D7G, D9L, D4DSA, D4E, D7GSA, D7GIILGP

  林业挖掘机
  322CFMHW

  木材装载机(林业)
  320BLL

  15 到 18 升
  D333C

  平地机
  140G, 14H, 12G

  发动机 - 发电机组
  SR 804, SR 807

  铰接式卡车
  D250E, D550B, D44B, D300D