209-5992: PS 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  209-5992: PS 电机总成

  零件号: 209-5992
  品牌: Cat
  正在获取价格......
  保存到列表

  轴向活塞马达

  描述:
  液压马达可将液压和液流转换为扭矩。


  特性:
  液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。


  建议应用:
  液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

  寻找再制造零件选项?

  Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
  品牌: Cat
  Cat® Reman 轴向活塞马达
  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 长度(in): 12.55
  • 高度(in): 15.20
  excavator
  319D LN 324D L 321D LCR 320D2 L 320D2 320D2 GC 322C 320F L 323D L 323 326D2 324D LN 318E L 326D2 L 321B 326F 320C 320 324E L 324D 320D RR 323D2 L 320E 320E L 323F 324E LN 318F L 325F 320D 336D L 320D LRR 323D LN 320E LRR 320D L 323E L 321C 325F LCR 315D L 318B 320 GC 318C 326F L 324E 320C L 320E LN 320E RR 319D L 320D GC 319D 323E SA 320D LN 323F L 323D2 323D S 323E LN 326D L 326F LN 318B N 320D FM 323F LN 315C 329D L 323D