273-8316: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  273-8316: O 形密封圈

  零件号: 273-8316
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 0.62
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面直径(in): 0.09
  • 涂层:
  wheel-type loader
  938H, 966K, 972K

  forest products
  548 558

  material handler
  M325D L MH M325D MH

  log loaders forestry
  325DFMLLA

  wheel loaders
  938H

  integrated toolcarrier
  IT38H

  excavator
  318E L 320D2, 323F SA 313F L 318C, 316F L 323D LN 326D2 L 320D, 320D2 L 323D2 L 318D2 L 313D2 LGP 330F, 325D L 323D L 313F 315C, 321D LCR 323D S 324D LN 319D L 324E LN 324D FM 329E L 315F LCR 323F L 314E LCR 312C, 312D L 312D, 324E L 314C 329D L 320E LN 314D LCR 316E L 320E RR 325F LCR 329D2 L 330D2 L 313D2, 320D L 312C L 326D2, 320E LRR 318F L 325D FM 328D LCR 320D FM 320E, 330F L 324D, 311D LRR 311F LRR 313D, 324D L 321C 314D CR 320D LRR 320D2 FM 320E L 312D2 GC 314E CR 311C 315D L 325D MH 320D2 GC 312E L 325D, 319D 319D LN 330D2 320D RR 558 312D2, 320D FM RR 326F LN 329E, 323F 325D FM LL 320C, 323F OEM 326F L 312D2 L

  track excavators
  312D2, 312D2L, 320ERR, 320D2L, 321DLCR, 320EL, 326FL, 311DLRR, 320D2, 328DLCR, 325DL, 329DL, 320D2GC, 323DL, 323D2L, 323EL, 323FL, 326FLN, 325FLCR, 329FL, 320FL, 324EL, 335FLCR, 320ELRR, 315FLCR, 320E, 326D2L, 312D2GC, 323ESA, 320ELN, 330FLN, 323FLN, 323FOEM, 320ELOEM, 313D2LGP, 313D2L