273-8316: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  273-8316: O 形密封圈

  零件号: 273-8316
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 0.62
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面直径(in): 0.09
  • 涂层:
  material handler
  M325D L MH M325D MH

  integrated toolcarrier
  IT38H

  forest products
  548 558

  wheel-type loader
  938H, 966K, 972K

  excavator
  319D L 320D2, 318D2 L 320D2 GC 320D2 L 329D L 323F L 330F, 320D LN 313D2, 326F LN 320D LRR 314D LCR 318C, 325D L 320D FM 323D L 312D2, 320D L 319D LN 313D2 GC 316F L 328D LCR 320D, 329D2, 320C, 320E, 320E L 323D2 L 315F LCR 316E L 315C, 314C 314E CR 335F LCR 315D L 318D2 312E, 311D LRR 329D LN 323D SA 326D L 329F L 326D2, 325D MH M325D L MH 320E LRR 320D RR 320F L 312D2 L 538 320E LN 313F L 329E L 323F 330D2 L 311F LRR 324D L 312D, 312D2 GC 324D, 324D FM 314D CR 312E L 325D, 313D, 326D2 L 323D S 313D2 LGP 558 329E, 312D L 314E LCR 329E LN 323E L 311C 325F LCR 321C 329D2 L 330D2 323D LN 321D LCR 323F SA 312C, 324E L 320C L 319D 330F OEM 323F OEM 320D GC 325D FM LL 324E LN M325D MH 330F LN 318F L 329D, 318E L 324E, 320D2 FM 320C FM 314F CR 325D FM 323E SA 313F 323E LN 324D LN 323D2 324D FM LL 330F L 326F L 323F LN 320E RR 320D FM RR 323D, 330FMHPU 312C L 318D L

  track excavators
  320D2, 312F, 324D, 316FL, 326FLN, 324DL, 313FL, 326D2L, 318FL, 324EL, 323DL