273-8316: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  273-8316: O 形密封圈

  零件号: 273-8316
  品牌: Cat
  正在获取价格......
  保存到列表

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 0.62
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面直径(in): 0.09
  • 涂层:
  forest products
  558 548

  wheel-type loader
  966K 972K 938H

  material handler
  M325D L MH M325D MH

  excavator
  318D2 L 324D 328D LCR 315C 312D L 319D L 538 320D LRR 320C 319D LN 330F 326F LN 329D L 320D GC 320D2 329E L 313D2 LGP 325D MH 324D FM 329D2 L 325F LCR 320D 320D2 GC 312F 325D L 326D L 324D FM LL 335F LCR 321D LCR 320D L 312D2 323D SA 312D2 L 318F L 324E 323D L 323D2 L 330F L 313D2 313D2 GC 323F SA 329D 325D 312D 311D LRR 320D2 L 324D L 320D LN 311C 330FMHPU 326D2 330D2 320E L 314D LCR 329D LN 320E LN 329D2 325D FM 329F L M325D L MH 324E L 320D FM 326D2 L 312C 312E L M325D MH 323F L 320D RR 315D L 320E LRR 314F CR 320C FM 311F LRR 326F L 315F LCR 323D LN 316E L 321C 318D2 319D 320F L 320D FM RR 320E RR 330D2 L 320E 324E LN 323F 314E LCR 318C 313F 323F LN 324D LN 312E 314D CR 314C 323E SA 316F L 313F L 320D2 FM 312D2 GC 323D2 323F OEM 558 323D 329E 314E CR 313D 323D S 320C L 330F LN 325D FM LL 323E L 318E L 330F OEM 323E LN 312C L 329E LN 318D L

  integrated toolcarrier
  IT38H