334-5410: LED 信号灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  334-5410: LED 信号灯

  零件号: 334-5410
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  琥珀色 LED 信号灯

  描述:
  Cat® LED 信号灯提供卓越性能且功耗极低。它设计可靠,不含易碎灯泡或灯丝,因此非常适于在高振动应用下使用。高亮 LED 可提高能见度,从而提高操作员的安全性和生产力。
  信号灯可在任何严苛条件下持续工作,因此您可以依赖 Cat® LED 信号灯来保证信号明亮和工作人员的安全。
  特性:
  • 琥珀色透镜颜色
  • 转向灯
  • 表面安装
  • 24V
  • 尾线 DT 接头
  应用:
  • 高振动应用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 安装类型: 矩形
  • 接头类型: 尾线 DT
  • 照明类型: LED 信号灯
  • 电压(伏特): 24
  • 说明: LED 转向灯
  • 透镜颜色: 琥珀色
  cold planer
  PM313, PM822, PM312, PM310, PM825 PM622, PM820, PM620

  track-type tractor
  D11T, D10T

  wheel tractor-scraper
  637K, 621H, 627K, 623H, 627H, 631K, 627K LRC 623K, 623K LRC 613C, 621K OEM 621K

  road reclaimer
  RM500B, RM-500, RM-300

  motor grader
  120K 2 12K, 120K, 160K, 140K, 24M, 140K 2

  wheel-type loader
  994K, 988H

  wheel dozer
  834H, 834G, 824G II 824H