4I-6608: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  4I-6608: 软管 A

  零件号: 4I-6608
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  热塑性软管组件

  描述:
  在液压系统中输送石油基和合成液压油。


  特性:
  采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


  建议应用:
  中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

  excavator
  320D L 320-A 320C 330C L 326F LN 323F 322C FM 320D 326F L 322-A L 320E L 322N 322C 320D2 L 324E L 324D L 322 L 320-A L 320 L 320B 322B L 326F 326D2 323F L 323D LN 323D L 324E LN 320E LN 323 326D2 L 330B L 320D2 323D 320-A N 320E 320B L 322 LN 324E 323D2 L 320 323D S 322-A N 325D L

  履带式挖掘机
  324D 320E 322B 320EL 325DLN 322CL 323DL 320DL 322BL 320CL 325DL 323FL 326FL 330BL 330BLN 324EL 320D2L 320D2 323DS 329DL 324DL 324ELN 320BL 322LN 320L 320 322L 320S 322 320C 320-07 323-07