4I-8785: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  4I-8785: 软管 A

  零件号: 4I-8785
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  XT-6 ES 高压软管组件

  描述:
  XT ES(增强螺旋)高压软管可在高压下将石油基液压油从泵和电机输送到机器部件。


  特性:
  采用织物加固型合成橡胶管以及四到六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(其间由数层合成橡胶隔开)制成。合成橡胶外层耐油、耐候、耐磨损。XT ES 软管经过 100 万次脉冲测试,是 SAE 要求的两倍。此外,Cat® XT ES 软管设计为在一半 SAE 弯曲半径下工作。这意味着,它们在狭小空间内更容易弯曲,还可显著降低软管长度要求。这些特性可简化安装,带来长寿命和卓越的可靠性。


  建议应用:
  高压作业用途。

  forest products
  548

  log loaders forestry
  320D2FMLL

  excavator
  324D L 326D2, 325D, 329D L 325C, 320D LN 320D L 329E L 322C FM 330 GC 315B L 320D LRR 325B L 320D GC 320D2, 316E L 319D L 323D SA 318F L 323F L 315D L 323D L 320 L 320-A S 320D2 L 328D LCR 320C, 325-A 323F 320D2 GC 321D LCR 325D L 323D LN 329E LN 320-A N 320D RR 329D2 L 318D2 L 324E L 326D2 L 324D LN 336D2, 330F, 323E LN 330, 325 LN 323E SA 322C, 335F 320E LRR 320-A L 320D2 FM 325B LN 330D2 325-A L 320-A 320F L 320D, 323D, 322B L 323D2 325-A FM L 319D LN 325F 325 L 324D FM 538 320, 326F L 330F L 319D 326F, 326F LN 325F LCR 323D2 L 320 GC 320D FM 323F OEM 316F L

  track excavators
  324D, 320D, 320C, 315B, 320D2, 320B, 325C, 320E, 320EL, 323FL, 321DLCR, 318D2L, 326FL, 322CL, 324EL, 320DRR, 315CL, 325CL, 318FL, 320D2GC, 320DLRR, 323DL, 323DS, 320DL, 329D, 330D2L, 322CLN, 325DL, 325DLN, 329DL, 316EL, 325BL, 325FLCR, 325B, 324DL, 324ELN, 320BLN, 316FL, 315D, 323D2L, 320FL, 320CL, 319DLN, 320D2L, 319DL, 320CLN, 318EL, 330FL, 322BL, 329EL, 328DLCR, 335FLCR, 329E, 329FL, 329DLN, 320BS, 323FLN, 323FOEM, 325, 320L, 325L, 320S, 320, 325LN, 320-01GC, 320-07, 320BL, 323FSAOEM 330FLN, 330-07GC 320-07GC, 323-07, 320ELRR, 323

  forestry excavators
  538GF, 322CFMST, 548GF, 320D2FMGF