4I-8813: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  4I-8813: 软管 A

  零件号: 4I-8813
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  先导软管组件

  描述:
  输送石油基、水基液压油或合成液压油。


  特性:
  采用耐液压油的橡胶内管、适宜的线加固层和耐候专业外层制成。采用小外径(OD),特别适合液压先导系统内的紧密布线。这些特性可简化安装,带来长使用寿命和卓越的可靠性。


  建议应用:
  适用于中压作业用途。

  excavator
  350-A L 320C, 350 L 375-A L 322-A LN 375-A 320-A 320N, 330-A 320-A S 320D LRR 350-A 320D RR 330-A LN 330 LN 320-A L