4S-7529: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  4S-7529: 软管 A

  零件号: 4S-7529
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  低压发动机和空气制动软管组件

  描述:
  在发动机或空气制动系统中输送空气、发动机机油、水、润滑油、柴油或石油基液压油。


  特性:
  采用合成橡胶管、织物内编织层、高抗张钢丝编织加固层,以及织物编织外层,可带来长寿命和卓越的可靠性。


  建议应用:
  针对发动机和空气制动系统的低压作业。

  motor grader
  135H, 160H ES 16G, 160H, 14G, 140K, 143H, 160K, 12H, 12K, 120H, 12H ES 12H NA 140G, 120G, 14H, 130G, 135H NA 160H NA 140H NA 12G, 140H, 120H ES 140H ES 163H NA 163H, 120H NA 140K 2 160G

  off-highway truck
  793B, 775D, 768C, 773, 771D, 773D, 772B, 769D, 775B, 773E, 769B, 772, 789D, 769C, 793, 789, 784B, 773B, 785B, 776D, 785, 789B, 777D, 769, 771C, 793D, 775E, 776, 793C

  wheel tractor-scraper
  660B, 621, 631E, 657B, 637, 627, 627B, 637D, 621B, 637E, 651B, 641B, 633C, 650B 623, 633D, 623B, 631C, 666, 639D, 631D

  track-type tractor
  D9G