5I-8708: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  5I-8708: 软管 A

  零件号: 5I-8708
  品牌: Cat
  正在获取价格......
  保存到列表

  先导软管组件

  描述:
  输送石油基、水基液压油或合成液压油。


  特性:
  采用耐液压油的橡胶内管、适宜的线加固层和耐候专业外层制成。采用小外径(OD),特别适合液压先导系统内的紧密布线。这些特性可简化安装,带来长使用寿命和卓越的可靠性。


  建议应用:
  适用于中压作业用途。

  forest products
  322C

  excavator
  330D L 320D 326D2 325B L 329D L 320C 330C 325C FM 336D2 L 336D LN 320-A N 320D2 318E L 320D2 L 315C 323D L 320B N 336D L 330D2 L 325D FM 323D2 325C 329D 336D 336D2 322C FM M325D MH 330D FM 345B II 320D LRR 320 L 325 LN 325-A L 324D L 323D2 L 320B S 340D2 L 320D L 313D 325D L 329D LN 325-A 320C FM 312D L 312D 326D L 325 L 329D2 322 LN 324D 330B L 320D2 GC 322-A 325D 330D2 320D FM 320D2 FM 312C 330C MH 324D FM 330C L 336D2 GC 322B L 314C 324D LN 318C 330D 322-A LN 323D S 322C 320B 340D L 330C FM 316E L 329D2 L 320B L 320C L 326D2 L 320N 320D LN 320D RR 322B LN 330B LN 320-A S 330D MH 323D LN 322N 322-A L 330C LN 320-A 325C L 325D FM LL 322 L 322-A N 320D GC 324D FM LL 330D LN 323D SA 325B 325D MH 325B LN 320-A L M325D L MH 325-A LN 323D

  mini hydraulic excavator
  308E2 CR 308E2 SR 308E2SR 308E2CR