5I-8708: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  5I-8708: 软管 A

  零件号: 5I-8708
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  先导软管组件

  描述:
  输送石油基、水基液压油或合成液压油。


  特性:
  采用耐液压油的橡胶内管、适宜的线加固层和耐候专业外层制成。采用小外径(OD),特别适合液压先导系统内的紧密布线。这些特性可简化安装,带来长使用寿命和卓越的可靠性。


  建议应用:
  适用于中压作业用途。

  mini hydraulic excavator
  308E2 CR 308E2SR, 308E2 SR 308E2CR

  forest products
  329D L 324D FM 325-A L 330D MH 320D2 GC 336D2, 330C, 325C FM 320D LRR 336D L 340D2 L 320C, 325D, 320C FM 313D, 330D L 320N, 320D, 322C FM 315C, 326D2, 320D2, 325 L 324D L 325-A 330C L 330D2 L 330D FM 325D L 324D FM LL 325C, 320D FM 322C, 330C FM 312D, 320B N 312D L 320D GC 320C L 323D2 L 325B L 323D L 320B S 320B L 340D L 336D2 L 329D, 320D L 318E L 322B L 330B LN 336D, 329D2, 322N, 312C, 329D LN 314C 323D, 325-A LN 318C, 329D2 L 322 LN 330D, 330B L 322-A LN 323D SA 330D2 325B, 320-A S 330D LN 323D LN 336D2 GC 324D, 336D LN 322-A 320D2 L 320-A N 326D2 L M325D L MH 322-A L 325C L M325D MH 325D MH

  excavator
  329D L 324D FM 325-A L 330D MH 320D2 GC 336D2, 330C, 325C FM 320D LRR 336D L 340D2 L 320C, 325D, 320C FM 313D, 330D L 320N, 320D, 322C FM 315C, 326D2, 320D2, 325 L 324D L 325-A 330C L 330D2 L 330D FM 325D L 324D FM LL 325C, 320D FM 322C, 330C FM 312D, 320B N 312D L 320D GC 320C L 323D2 L 325B L 323D L 320B S 320B L 340D L 336D2 L 329D, 320D L 318E L 322B L 330B LN 336D, 329D2, 322N, 312C, 329D LN 314C 323D, 325-A LN 318C, 329D2 L 322 LN 330D, 330B L 322-A LN 323D SA 330D2 325B, 320-A S 330D LN 323D LN 336D2 GC 324D, 336D LN 322-A 320D2 L 320-A N 326D2 L M325D L MH 322-A L 325C L M325D MH 325D MH