5J-7010: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  5J-7010: 活塞密封圈

  零件号: 5J-7010
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  1 型

  一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

  寻找经典版零件选项?

  请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
  品牌: Cat
  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.19
  • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 2.38
  • 孔径(in): 2.75
  • 密封件形状: 1 型
  ttt
  D5G, D4G, D3G

  bhl
  428D, 438C, 426C, 428C, 428E, 442E, 444E, 424D, 416C, 438D, 432D, 434E, 436C, 432E, 442D, 428B

  backhoe loaders
  422E, 428D, 442D, 438II, 424D

  mg
  120K, 140M 2 160M 3 AWD 140M 3 120M, 120H ES 12M 2 16H, 135H, 140H NA 130G, 12K, 160M 2 163H NA 160H ES 160M 3 120K 2 140G, 120M 2 140M, 120H NA 160H, 140H, 16G, 140H ES 140M 3 AWD 135H NA 12H ES 12M, 16H NA 160M, 12H, 12G, 14L 120G, 12M 3 AWD 120H, 12H NA 160K, 12M 3 160H NA 160G, 140K 2

  it
  IT28F, IT28G, IT24F, IT12B

  wheel loaders
  IT24F, 928H, 924F, 930H, IT28G, IT14F, IT18F, 924H, 924GZ, 928HZ, 924G, IT12, 910F

  wktl


  track type tractors
  D4GXL, D3GLGP

  motor graders
  135H, 160M3, 143H, 140K, 160K, 140H, 120M2AWD, 120HNA, 12K, 12M3, 160M2AWD, 12H, 12G, 163H, 140M, 160H, 12HNA, 120H, 160HNA, 12M3AWD, 140M2AWD, 140M3, 12M, 140G, 120M2OEM, 14LAWD, 120M2, 120G, 120K2, 140HNA, 160M2, 135HNA, 16H, 140M2

  wtl
  924GZ, 930G, 924H, 924G, 906, 924F, 924HZ, 928G, 928HZ, 908, 930H