5K-0906: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  5K-0906: 螺栓

  零件号: 5K-0906
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 表面处理: 镀锌
  cold planers
  PM-201, PM-565B, PM620, PM622, PR-1000, PM620LRC

  asphalt pavers
  AP-1000B, BG-260C, AP-1055B, BG-240C, AP-900B, BG-2455C, BG-245C

  track type tractors
  D6RXR, D9R, D6HIIXL, D7R, D6ESR2000, D6RLGP, D8RLRC, D4HIILGP, D6R, D9RLRC, D9N, D5E, D11R, D7RLGP, D10R, D8N, D8RII, D6RXL, D10N, D8L, D6RXW, D6G, D9L, D7RII, D7RIIXR, D4HIIIXL, D11RCD, D6HIIXR, D7RIILGP, D6GSR, D5HIIXL

  track excavators
  319DL, 312D, 350, 375, 315DL, 319DLN, 375L, 350L, 330BL, 315D, 5080, 330, 330L, 312DL, 330B, 330BLN

  articulated trucks
  725, 740, 735, 730, D250E, D350E, D400E, D300E

  underground articulated trucks
  AD30, AD55, AD45B

  vibratory single drum smooth
  CS-563AW

  underground mining loaders
  R2900G, R1700G, R1300G, R3000H, R1600G, R1600H, R1300GII

  vibratory single drum pad
  CP-563

  vibratory double drum asphalt
  CB-334D, CB-434B, CB-434C, CB-334EXW, CB-544, CB-534C, CB-634C, CB-334E, CB-534B

  ag tractors
  85E, 65E, 75E, 95E, 85D, 65D, 75D

  backhoe loaders
  420D, 424D, 442D, 432D, 428D, 416D

  stabilizers/reclaimers
  SS-250B, RR-250B, RM-350B, RM-250C

  log loaders forestry
  568LL, 558LL

  wheel tractor scrapers
  631EII, 623E, 651E, 627G, 657E, 621G, 657G, 613G, 627E, 631G, 633E, 637G, 621F, 621B, 623G, 621E, 623B, 637E, 627F, 623F, 615C, 627EPP, 657EPP

  pneumatic tired compactors
  PS-360B, PS-150B, PS-150C, PS-200B

  track loaders
  963BLGP

  compactors
  816F, 815F, 815B

  motor graders
  12G, 160HNA, 12H, 120HNA, 163H, 160H, 135HNA, 18M3, 12HNA, 140HNA, 143H, 140G, 16M3, 16M, 135H, 120G, 16H, 140H, 120H, 14H

  defense and federal products
  DEUCE, 30/30

  pipelayers
  572R, 589, 572RII, 578, 587R, 583R

  skidders
  D5TSKHII, 527CA, 527GR, 517CA, 518C, 517GR, D4TSKHIII, 545, D4TSKHII

  combination rollers
  CB-335E, CB-545, CB-335D

  off highway trucks
  776C, 777G, 772B, 789B, 797, 777C, 797B, 789DXQ, 793FAC, 777GLRC, 784C, 793C, 777, 785B, 775D, 785C, 793B, 771D, 789C, 773B, 773ELRC, 773E, 777D, 775B, 785DOEM, 775E, MT5300DAC, MT4400DAC, 793D, 794AC, 784B, 777DHAA, 777B, 777GOEMLRC, 769D, 776D, 777GOEM, 773D, 777FOEM, 789D, 777DLRC, 777F, 785D, 795FXQ, 795FAC, 789, 773DLRC, 777E2 773E2LRC

  wheel loaders
  962G, 980F, 950E, 966F, 950FII, 980FII, 966G, 972G, 936E, 970F, 992D, 966GII, 992C, 950G, 966E, 980GII, 950F, 966FII, 980C

  wheel dozers
  814F, 814FII

  wheel excavators
  M325BMH, W330BMH