6D-3852: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6D-3852: 轴承

  零件号: 6D-3852
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  asphalt paver
  BG-260C, 10-20B AP555F, BG-225B, BG-230, AP-900B, BG-210B, BG-2455C, 8-16B SE60 V 10-20WB BG-2455D, AP-555E AP-800D, BG1055E, 10 FT AP-1000B, AP600F, AP655F, AP500F, SE50 V AP-1000F AP-1055B, AP-1055E AS2302C AS2301 AP-600D, AP-1055F AS2302 AS4251 BG555E, AS3301C BG-225C, AP-655C, 8 FT AP-650B, AS3251C AS4251C AP-655D, AP-1055D, BG-230D, BG-240C, AP-1050B, AP-1000E AS2251 AP-800C, BG-260D, BG-2255C, AS2252C AP-1000D, BG1000E, SE50 VT BG-245C

  mini hydraulic excavator
  303

  motor grader
  16, 12F, 140G, 14E, 16G, 12G, 14G, 130G