6I-2831: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6I-2831: 泵总成

  零件号: 6I-2831
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  喷油泵

  描述:

  • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 长度(in): 19.55
  • 高度(in): 8.5
  chal
  65D, 65C

  exc
  330 L 330

  meng
  3306B

  ieng
  3306 3306B

  wts
  615C, 637E, 615, 615C II

  teng
  3306B 3306

  epg
  3306

  wtl
  970F