6V-1394: 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6V-1394: 滚珠轴承

  零件号: 6V-1394
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 0
  • 外径(mm): 0
  • 温度(°C): 0
  • 高度(mm): 0
  exc
  5230B, 5230

  meng
  3512C 3608 3508 3412C 3516 C280-8 3508B C32 3516C 3516B 3412 3508C 3512B 3616 C280-6 3512 3606 C280-16 3612 3412E 3618 C280-12 3412D

  petr
  G3516 3512 3508B 3512C G3616 C32 3512B G3512 G3520B 3516 G3606B 3508C 3516B 3412C C27 TH48-E80 3508 TH48-E70 G3612 G3606 CX35-P800 SPS342 G3608 3516C G3516B G3508 CX48-P2300 3412E 3412 G3508B SPS343

  ieng
  G3516 3512 3508B 3512C G3616 C32 3512B G3512 G3520B 3516 G3606B 3508C 3516B 3412C C27 TH48-E80 3508 TH48-E70 G3612 G3606 CX35-P800 SPS342 G3608 3516C G3516B G3508 CX48-P2300 3412E 3412 G3508B SPS343

  oht
  776D, 793C, 784B, 797B, 777C, 785C, 777D, 785B, 785D, 784C, 793D, 793B, 789B, 797, 789C, 776C

  epg
  3512B 3508B 3512C 3508 G3516B 3512 3516B 3516 G3516 3516C

  wtl
  994, 994D, 994F

  ap
  BG-2455C, BG-2255C, AP-655C, AP-1000B, BG-260C, AP-1055B