6V-2202: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6V-2202: 轴承

  零件号: 6V-2202
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  寻找经典版零件选项?

  请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
  品牌: Cat
  Classic 滚珠轴承
  com
  815B, 826C

  est
  C18

  teng
  3406B 3116 3406C 3406E 3114 C-10 C-15 3208 1673C 3306 3306B 3306C C-12 C-16 3176B 3408B 3176 3408

  emac
  3304 3116

  pipe
  589, 578

  ap
  AP-1000, AP-1050

  wtl
  950F II 980C

  chal
  35, 45, 55

  meng
  3412 3516B 3304B 3408B 3408 3508B 3512B 3412C 3306B 3304 3406B 3306

  petr
  C9 CX31-P600 C11 TH35-C11I CX31-C9I CX31-C11I TH35-C13I CX31-C15I C18 TH31-E61 C15 3516B C13 CX31-C13I C7 TH31-C9P CX35-P800 3512 G3306B TH35-E81 TH31-C9I TH35-C15I

  ttt
  D5E, D7G, D6G2 XL D7G2 D6E SR D6E D6G2 LGP D6G SR D8L, D4E SR

  ieng
  C-16 3304 C18 G3306B 3406C SPS342 C9 C-15 3406B 3406E C-9 G3516 SPP101 3126 3116 G3406 G3512 3512 3508 C11 C-12 3176C G3512B D333C C13 3412C 3304B G3608 G3508B 3306B 3412 G3508J 3412E G3508 G3612 3406 3196 3306 C15 3408C 3408B G3606 G3520B CG137-12 3176B C7 SPT342 G3412 G3304 3516 3208 3456 3204 G3408C G3616 D330C G3304B 3114 G3606B 3408E 3126B 3408 G3306 G3408 C-10

  epg2
  SR4

  wts
  627E, 637E, 657E, 637D, 637G, 627G, 615C, 627F, 613C, 657G

  mg
  12H NA 120H, 120H NA 140K, 140H NA 135H NA 12H, 160K, 160H, 135H, 14H NA 160H NA 140H

  epg
  PM3412 3516 3412 3516B C18 G3306B C32 3508B 3412C 3512B 3456 3512 3508 G3512 3408 3408B 3304B 3208 G3508 3516C 3406B G3516 3406E G3406