6V-3259: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6V-3259: 弹簧销/滚销

  零件号: 6V-3259
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 销直径 - A(in): 5/32
  • 销类型: 弹簧销/滚销
  • 销长度 - B(in): 1 1/2
  pipelayer
  561N, 583R, 572R, 561M, 589, 578

  paving compactor
  CB-534B, CB-434B, PS-360B, CS-44B CP44B, CP-44B CB-634, CS-323C, CB-434C, CCS7, CP-323C, PS-150B, CB-534C, CS44B, PS-200B, CB-634C, PF-290B

  motor grader
  140G, 14G, 16H, 16G, 12G, 12H, 14H NA 120H NA 120H, 160H ES 160H, 160H NA 163H NA 120H ES 163H, 12K, 16H NA 14H, 140K, 140H, 135H, 120G, 130G, 135H NA 140H NA 12H NA 143H, 160K, 120K 2 120K, 12H ES 140K 2 140H ES

  wheel-type loader
  936E, 960F, 910E, 924G, 916, 950F II 910F, 926E, 980C, 936, 924GZ, 988B, 994, 992C, 926, 924F

  wheel-type skidder
  545, 515, 525

  articulated dump truck
  D350E, D400E, D250E, D300E

  off-highway truck
  785C, 771C, 773B, 793C, 777C, 789C, 776C, 784C, 784B, 785B, 769C, 793B, 775B, 789B

  track-type tractor
  D10R, D5C III 7 D6M D6R, D4C III D7H, D5M D6N D7R II D6H, 7S D5H, 7S LGP D6H II D3C III 7U D6H XR D7R, 7A D7G, D6G2 XL 7SU D4G, D6R III D7G2 D6H XL D5G, D8R 57H D3G, D5N D9R, D5H XL D8N, D6G2 LGP

  integrated toolcarrier
  IT14B, IT28B, IT14F, IT12B, IT18B

  engineer support tractor
  DEUCE, 30/30

  track-type loader
  963, 933C, 973, 939C, 933, 953, 939

  track-type skidder
  D4HTSK II D5HTSK II

  earthmoving compactor
  826C, 815B