6V-3916: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6V-3916: 轴承

  零件号: 6V-3916
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 0
  • 外径(mm): 0
  • 高度(mm): 0
  exc
  5230B, 5130, 5230

  meng
  3516B 3508 3512C 3508B 3608 3512B 3508C 3606 C280-6 3516 3412 3512 C32 3612 3516C 3412E 3412D 3616 3618 C280-12 C280-8 3412C C280-16

  3500
  G3516B 3516 3516CHD 3512BHD 3508B 3512 3512B

  petr
  C32 3512B 3512C 3508C 3512 3516C CX35-P800 CX48-P2300 3508B TH48-E70 3516B TH48-E80 3516

  ieng
  3508 G3520B G3508 G3512 G3516 3512B 3512C C27 SPS342 3512 3508B 3516B 3412E G3516B 3516 G3616 3412C SPS343 G3612 3412 C32 G3606 G3608 G3606B 3034 3516C G3508B

  off highway trucks
  793D, 797B

  oht
  777D, 775B, 776D, 773E, 784B, 785C, 797, 789B, 789C, 777C, 793C, 776C, 775E, 773D, 793B, 784C, 785D, 771D, 773B, 769D, 785B

  epg
  3516B 3512 G3516 3508B 3512B 3516 3516C G3512 3508C

  ssl
  228, 216, 262, 242, 267, 257, 246, 252, 236, 226, 232, 248, 247, 277

  wtl
  906, 994D, 994F, 994

  ap
  AP355F, AP300F, AP-300D AP-300