6V-3916: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6V-3916: 轴承

  零件号: 6V-3916
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 0
  • 内径(mm): 0
  • 外径(in): 0
  • 外径(mm): 0
  • 高度(in): 0
  • 高度(mm): 0
  3500
  G3508 G3516 3512

  asphalt pavers
  AP300D

  engine - generator set
  3608 3616 3606 3612 3512C 3516 3512 3508B G3516 3512B D398B 3516B 3412C 3516C G3516B 3508 D399 G3508 3412 G3520B G3512 3508C D379B C32

  wheel-type loader
  910, 994, 994F, 994D, 906

  engine - industrial
  3412 SPS342 3516C G3608 3512 3508B G3508B G3508 3508 3412E 3516 3512C SPS343 C27 G379A D399 3512B 3516B G3512 D379 G3616 G3516 C32 D379B G3520B G399 3412C G3606B G379 D398B G3612 3034 G398 D398 G3606 G3516B

  off-highway truck
  777D, 793B, 776B, 793C, 773E, 789B, 784B, 769D, 775E, 771D, 789, 785D, 793D, 773D, 785C, 776C, 777C, 773B, 777B, 793, 785, 797B, 776D, 784C, 785B, 789C, 775B

  skid steer loader
  248, 216, 232, 252, 236, 226, 246, 267, 228, 247, 277, 257, 262, 242

  vees 27 to 32 liter
  3412C

  oem solutions
  CAT WDS

  asphalt paver
  AP300F, AP355F, AP-300, AP-300D

  track-type tractor
  D3, 3P D3B, 3 3S 53

  generator
  SR4

  petroleum products
  3512B 3512 3512C 3516C 3508C TH48-E80 3516B TH48-E70 C32 CX48-P2300 CX35-P800 3508B 3516

  track-type loader
  953, 943, 931B, 931

  off highway trucks
  797

  excavator
  215