6V-9191: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6V-9191: 轴承

  零件号: 6V-9191
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 0
  • 外径(in): 0
  • 高度(in): 0
  adt
  740, 740B, 730, 735B, 735 OEM D350E, 725, D350E II D400E II 725C2

  wheel tractor scrapers
  637E

  petr
  TH31-E61 TH31-C9P TH35-E81 TH35-C13T TH35-C15I TH35-C11I TH31-C9T TH35-C15T TH35-C13I TH31-C9I

  uat
  AD45B, AD30, AD60

  off highway trucks
  770G, 775D, 775E, 769D, 772G, 772, 773DLRC, 773E2LRC, 770GOEM, 770GLRC, 772GLRC, 772GOEM

  mg
  24M, 24H

  wheel loaders
  988G, 988F

  oht
  773F, 773D, 773E, 775D, 771D, 770G, 769D, 772G OEM 775F, 773G LRC 773G OEM 772G, 773B, 771C, 775G OEM 770G OEM 769C, 775B, 770, 775G LRC

  motor graders
  24M

  articulated trucks
  735, D400E, 725C, 740B, 730, 725C2, 740, 725, D400EII, 740BEJ, D40D, 735OEM, 740OEM

  wtl
  988 XE 988K XE

  underground articulated trucks
  AD55, AD30, AD55B, AD60