7T-6088: 轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7T-6088: 轴承组件

  零件号: 7T-6088
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 滚珠轴承(单行)

  描述:
  滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  ieng
  C3.4 3054C 3044C

  bhl
  438C, 420D, 422E, 436C, 428D, 416C, 438D, 426C, 432F2, 432F, 416D, 420F2 430D, 444E, 428E, 422F2 442D, 416B, 432E, 428C, 434E, 430F2 430E 416F 424D, 420E 430F 442E, 432D, 426 F2 416E 444F2, 416F2 428F2, 434F, 428B, 434F2, 420F 414E, 428F, 444F

  backhoe loaders
  432E, 442D, 422F, 416D, 442E, 436B

  wheel loaders
  924GZ, 928GZ

  it
  IT14G, IT28G

  epg
  3208

  ssl
  252, 248, 242, 252B, 262B, 226, 216, 256C 287B, 252B3, 289C 277, 246, 267B, 277C 289C2, 232, 297C 247, 277B, 236B, 248B, 228, 262C2, 259B3, 257, 299C 246B, 246C 287C2, 277C2, 236, 267, 242B3, 257B3, 279C2, 268B, 272C 236B3, 279C 262C 262, 287C 287

  3000
  3054C

  multi terrain loaders
  277C

  tmh
  TH82, TH62, TH103, TH63, TH83

  comp
  PF-300B, CP-433E, CS-433C, CB-434B, PS-200B, CB-434C, CP-433C, CS-431C, CB-544, PS-360B, CB-534B, CB-535B, CP-323C, CB-545, CB-534C, PF-290B, CS-433E, PS-300B, CS-423E, PS-150B, CS-323C

  wtl
  924GZ, 908, 908H 924G, 907H 906H 914G, 928G, 930G, 906