7T-9754: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7T-9754: 内圈

  零件号: 7T-9754
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 锥形滚柱轴承

  描述:
  锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 0
  • 高度(mm): 0
  exc
  5130

  rrss
  RM-350, SM-350, RM-350B, RR-250

  chal
  85C, 65D, 75C, 65C, 85D, 75D

  adt
  D300E, D250E

  cold
  PM-565B, PM-465, PM-565

  ttt
  D5M D4H XL D4H III D4H

  est
  30/30 DEUCE

  tskd
  D4HTSK III D4HTSK II

  it
  IT28F, IT28G, IT38G II IT38G, IT38F, IT24F

  ssl
  257, 247B, 257B, 247

  wtl
  928HZ, 988F II 938G II 928G, 970F, 928H, 930H, 938G, 950F II 938F, 924F, 966F II 988F

  ap
  BG-225B, BG-2455C, AP-900B, BG-225C, AP-1055B, AP-800D, AP-800C, BG-230D, AP-1000B, AP-650B, AP-1000, BG-210B, BG-230, BG-245C, BG-260C, AP-1050B, BG-240C