7T-9755: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7T-9755: 外圈

  零件号: 7T-9755
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

  描述:
  锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


  特性:
  为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


  建议应用:
  Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

  寻找经典版零件选项?

  请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
  品牌: Cat
  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 外径(mm): 0
  • 高度(mm): 0
  rrss
  SM-350, RM-350, RR-250, RM-350B

  com
  826H, 825H, 826G II 825G II 826G, 825G

  cold
  PM-565B, PM-565, PM-465

  est
  30/30 DEUCE

  it
  IT38F, IT28F, IT38G, IT28G, IT24F, IT38G II

  ssl
  257, 257B, 247, 247B

  motor graders
  120K, 12K, 120K2

  ap
  AP-1055B, BG-260C, AP-1000B, BG-230D, AP-900B, AP-1000, BG-225C, AP-800D, BG-2455C, AP-650B, BG-240C, AP-1050B, AP-800C, BG-245C, BG-210B, BG-230, BG-225B

  wtl
  930H, 966H, 938F, 972G, 972K, 950F II 924F, 972H, 966G II 928H, 980G, 938G II 966G, 970F, 928G, 938G, 966K XE 980G II 966F II 980H, 992G, 928HZ, 988F II 972G II 980K HLG 980K, 988F, 966K

  exc
  5130

  chal
  75C, 85D, 85C, 65C, 65D, 75D

  adt
  D300E, D250E

  ttt
  D6R, D6R II D5M D7R II D4H III D4H, D6H XL D6H, D4H XL

  wtt
  824H, 824G, 854G, 824G II

  tskd
  D4HTSK II D4HTSK III

  mg
  120H, 140G, 160H, 140K, 12H ES 12G, 120M, 135H, 12H, 12M, 120H NA 120H ES 12H NA 24H, 12K, 140M, 140H ES 140H, 140H NA 163H NA 143H, 160H NA 160G, 120K 2 163H, 160H ES 160M, 120K, 160K, 130G, 140K 2 135H NA