8L-6565: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  8L-6565: 弹簧销/滚销

  零件号: 8L-6565
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 备注: 0
  • 材料描述: 0
  • 销直径 - A(in): 1/8
  • 销类型: 弹簧销/滚销
  • 销长度 - B(in): 3/8
  telehandler
  TL943D, TH408D

  cold planers
  PR-1000, PR-450C

  whex
  W345C MH W345B II

  bhl
  430F 432F, 420F2 420E 446B, 428F, 430E 444F, 444F2, 450E, 442E, 422E, 434F2, 430F2 444E, 420F 415F2 IL 450F, 416F 416F2 434F, 416E 434E, 426 F2 428F2, 432F2, 432E, 422F2 415F2 446D, 428E

  ttl
  963B 973

  track type tractors
  D9R, D6R, D7ELGP, D8RLRC, D9L, D6RXR, D6RLGP, D6HII, D7E, D6HIIXR, D8T, D6RIILGP, D6RXW, D6RXL, D7RII, D9T, D9N, D6HIIXL, D8RII, D10N, D7R, D8N, D6HIILS, D6RIIXL, D6RII, D7RLGP, D9RLRC, D8LSA, D6H, D8L, D7H, D7RIILGP, D6HLGP

  track excavators
  350L

  articulated trucks
  D350D, D400E, D250EII, D40D

  wtl
  966G II 966H, 972M XE 990K, 988 XE 966M XE 966G, 992K, 972H, 988K, 988B, 972G II 994K, 993K, 988K XE 980G II 988H, 966K XE

  comp
  CB-535B, CB-545, CP-433C, CB-434B, CS-431C, CP-563, CB-544, CS-433C, CB-534B, CS-563

  mining
  6015B

  vibratory single drum smooth
  CS-533, CS-433C

  meng
  3412 3408B 3412C 3408 3412D 3408C

  adt
  D300E, D300E II D250E, D250E II D350E

  ttt
  D8R D6H XL D6R, D9T, D6R II D7E LGP D8T, D9R, D7E, D8R II D6H, D6H XR D7R, D7R II

  ieng
  3408 3412 3408B

  wts
  623F, 623E, 627E, 637G, 627G, 631E, 657G, 631K, 657E, 637E, 633E II 621F, 627F, 621E, 637K

  backhoe loaders
  432E, 420F2ST, 420EIT, 420FST, 422F, 422E, 434E, 427F2, 420FIT, 442E, 430EIT, 420F2IT, 416EST, 434F2LRC, 430EST, 430F2ST, 446, 450-07 440

  wtt
  834K, 824G II 834H

  oht
  773B, 771C, 775B, 769C

  com
  836G, 825G II 836K, 836H

  wheel tractor scrapers
  627F, 631G, 631EII, 621G, 631K, 623F, 621F, 657G, 627EPP, 623G, 651E, 657E, 637G, 623E, 637KLRC, 637K, 633E, 627G, 627E, 637E, 621S, 631KLRC, 657EPP, 639D, 631D, 637, 633D, 637DPP, 623, 637PP, 637D, 631KOEM

  cold
  PM-565, PR-1000C

  emp
  6015B

  teng
  C-15 3406B 3408B 3406C 3406E C15 C13 3176 3408 C-16

  track loaders
  953LGP, 963BLGP, 963, 963LGP, 973, 973LGP, 953B

  compactors
  836KLRC, 836K, 826C, 825H, 836, 825C, 826G, 825GII

  tmh
  TH357D, TL943D, TH408D, TH337C, TL642C, TL1255D, TH514C, TL943C, TH417C, TL1055D, TH407C, TH406C, TH414C, TL1055C, TH336C, TL1255C, TH514D, TL642D, TH3510D

  large mining products
  5110BL, 6015B, 5110BMH

  ap
  AP-800C, AP-1050, BG-230, BG-210B, AP-1000, BG-225B

  pipelayers
  589

  vees 27 to 32 liter
  3412C 3408C 3412 3408B 3408A

  exc
  350 L 350, 5110B

  petr
  TH35-C15T TH35-C13T TH35-E81

  15 to 18 liter
  3406B

  off highway trucks
  768B

  wheel loaders
  992G, 966GII, IT28, 988G, 980F, 993K, 972G, 992K, 966H, 994KLRC, 992D, 990K, 980G, 980GII, 988H, 980C, 990KLRC, 992C, 988F, 994H, 990, 994K, 966G, 988K, IT18, 972H, 988KLRC, 966MXE, 992KLRC, 972MXE, 993KLRC, 972GII, 992B, 966KXE, 988KXE

  epg
  3408

  wheel dozers
  834K, 824C, 834KLRC, 824H, 834G, 834B, 824GII

  wheel excavators
  W345BIIMH