9W-7220: 密封件总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9W-7220: 密封件总成

  零件号: 9W-7220
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Duo-Cone™ 密封件总成

  描述:

  • Duo-cone™ 密封件是在惰轮和支重轮中使用的金属面密封件,可防止机油损失和灰尘进入。

  forestry excavators
  320DFMGFB, 320DFMRR

  track type tractors
  D8N, D8NNSUC

  track excavators
  320BL, 320D, 317BLN, 317, 320CL, 320DL, 320B, 320CLRR, 323DL, 315BL, 318B, 315, 312, 320BN, 320C, 317BL, 320BLN, 320L, 320N, 320, 205B, 312B, 320S, 315L, 315B, 211B