9X-3610: 密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9X-3610: 密封件组件

  零件号: 9X-3610
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  3 型

  一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
  • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 160.62
  • 孔径(mm): 180.00
  • 密封件形状: 3 型
  log loaders forestry
  330DFMLL, 330DFMLLA, 568LL, 325DFMLL, 325DFMLLA, 558LL

  forestry excavators
  330CFMHW, 325CFMHW

  wheel loaders
  962K, 980M, 980KOEM, 962M, 980K, 980L

  wheel excavators
  M325DLMH, M325CMH, M325BMH

  track type tractors
  D10T2LRC, D10T2

  track excavators
  350, 365CL, 385C, 350L, 325BL, 330BL, 5090B, 330DL, 336DLN, 330DLN, 5080, 385CFS, 385CL, 365BL, 330CL, 330BLN, 330CLN, 330DLOEM, 365B, 365BLU, 365CLOEM, 365BMH, 336DL, 365BIIL