9X-9730: 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9X-9730: 蓄电池

  零件号: 9X-9730
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  12 伏 1300 低温起动安培数优质高输出蓄电池

  描述:
  Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

  特性:
  1) 行业领先的低温起动安培数功能
  2) 最大的抗振性
  3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

  应用:
  非常适合 Cat 机器和发动机应用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • CA: 1560
  • 低温起动安培数(CCA): 1300
  • 备用容量(分钟): 400
  • 安培小时容量(20 小时): 190
  • 宽度(mm): 218
  • 应用: 起动
  • 待填充标称酸量(L): 14
  • 待填充标称酸量(QT): 14.8
  • 接线端: SAE 柱
  • 板栅类型: 混合结构
  • 电压(伏特): 12
  • 组规格: 4D
  • 维护类型: 维护少
  • 蓄电池类型: 干式
  • 设备类型: 农业, 卡车, 工业
  • 长度(mm): 527
  cold
  PM-465

  est
  DEUCE, 30/30 C18

  lhd
  R2900G

  uat
  AD55, AD45B, AD30

  pipe
  572R II 589

  wtl
  992G, 990 II 990

  exc
  385B, 375 L 320B L 5130, 5080, 320B S 330C, 375, 325B L 345B, 320B N 365B, 320B, 5110B 345B L 5090B, 330B L 325B LN 365B II 365B L 330C LN 5130B, 330B LN 330C L

  meng
  3516C 3516 3508 3512B C18 3512C 3508B 3512E 3516E C32 3512 3408B C-12 C12 3406C 3412C 3412E 3406E 3516B 3612 3196 3608 3412 3176C 3408 3176B 3408C 3508C 3412D 3606 3406B 3616 C15

  petr
  C15 C9 CX31-C11I 3512C TH48-E70 TH35-C11I C13 C7 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-P800 C18 3516C 3512B CX31-C15I TH31-E61 TH35-E81 TH31-C9P CX35-C18I C32 C11 3516B CX31-P600 TH35-C13I CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9I TH35-C15I

  ttt
  D7R II D9R, D7E, D10R, D11R, D7E LGP D7G2

  ieng
  C32 3406C G3406 G3508 G3520B 3512B 3516B 3512E G3516 3512 3516C G3412 C11 3412E 3408 C27 3508 C18 G3512 3516 C-9 G3408 G3616 3512C 3408E C-15 3406E 3406B C-12 G3512H 3196 G3612 G3508B C13 C7 3508B C15 3408C G3606 3176B G3516E 3176C G3512E G3408B 3412 G3608 G3606B C-10 3408B G3516C 3456 3412C C-16 3406 G3516B C9

  epg2
  SR500 SR5 SR4B

  wts
  657E

  wtt
  844, 854G

  mg
  16H NA

  oht
  773E, 775D, 772G, 777D, 773D, 776D, 777, 769D, 770G, 775E, 771D

  epg
  3412C G3516 3306B C15 3508 G3516E 3408 3512 3512B 3516B PM3508 PP3516 G3520B G3512H 3408C G3516B 3406C G3520E G3520C 3516C 3508B 3412 G3520H 3516 G3516H C32